Online een treinkaartje kopen | Reisinformatie | NS (2024)

 • Reisinformatie
 • De NS-app

Reis je af en toe met de trein en koop je een treinkaartje bij de kaartautomaat of servicebalie? Dat kan makkelijker én voordeliger! Koop je treinkaartje heel eenvoudig online of via de NS-app: bestel je treinkaartje en laad het e-ticket direct in de NS-app. Printen is niet nodig.

Online bestellen

Wat zijn de voordelen?

 • Geen toeslag van € 1 op je treinkaartje;
 • Je kunt reizen zonder OV-chipkaart;
 • Direct op pad!

Wat zijn e-tickets?

E-tickets zijn treinkaartjes die je laadt in de NS-app of uitgeprint meeneemt. Met een e-ticket hoef je niet in te checken. Met het e-ticket open je de poortjes en toon je jouw treinkaartje aan een conducteur.

Wat heb je nodig?

 • Een smartphone met Android of Apple iOS;
 • De NS-app. Download de app via de App Store of Google Play Store. Als ‘Mijn tickets’ niet in het menu staat, download dan de nieuwste versie van de app.

Op het gebruik van de NS-app zijn de Gebruiksvoorwaarden NS-app van toepassing.

Hoe werkt het?

 1. Koop je kaartje online en betaal de bestelling met iDEAL of creditcard;
 2. Je ziet nu de Mijn kaartjes pagina, klik op de button Laden in de NS-app. Het e-ticket wordt nu geladen in de NS-app.

Heb je besteld via een computer? Je ontvangt altijd een e-mailbevestiging van ons, open de link in de e-mail vanaf je telefoon en volg de bovenstaande instructies. In de e-mail vind je ook een link waarmee je op elk gewenst moment de e-tickets kunt printen.

Wil je nog gemakkelijker een e-ticket kopen? Koop dan direct in de NS-app.

Reizen met je e-ticket

Met een e-ticket hoef je niet in te checken. Reis je van of naar een station met gesloten poortjes? Met je e-ticket kun je de poortjes gewoon openen.Bewaar het e-ticket tot bij de uitgang van het aankomststation, het kan ook daar nodig zijn om de poortjes te openen.

Stap 1: Ga naar een poortje en open je e-ticket in de NS-app of gebruik een uitgeprint e-ticket.
Stap 2: Houd de vierkante code op het e-ticket tegen het verlichte vlak aan je rechterzijde.
Stap 3: Het poortje opent en je kunt nu het station betreden of verlaten.
Let op. Toon alleen je e-ticket vanuit de NS-app of uitgeprint. Alleen dan gaan de poortjes open.

Een e-ticket gebruiken op trajecten met toeslag

Reis je met Intercity direct of ICE waarvoor een toeslag verplicht is? Dan koop je deze toeslag online, bij de automaat of balie, of met een OV-chipkaart bij de Toeslagzuil op het vertrekperron. Naast de toeslag heb je nog wel je e-ticket nodig om te kunnen reizen.

Meer informatie

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het kunnen tonen van een geldig vervoerbewijs. Zorg dus dat je een voldoende opgeladen smartphone bij je hebt.Kies je ervoor om hete-ticket te printen, doe dit dan op A4-formaat;
 • Een e-ticket is persoonsgebonden. Het is dan ook alleen geldig in combinatie met een geldig identiteitsbewijs. Vergeet dus niet een paspoort, rijbewijs of ID-kaart mee te nemen tijdens je reis.
 • Kinderen van 4 t/m 11 jaar, die reizen met een Railrunner, hoeven geen geldig identificatiebewijs te tonen. Wel staat hun naam en de reisdatum op het e-ticket.
 • Reizen met een e-ticket kan op tweemanieren: laad het e-ticket in de NS-app op een mobiele telefoon of print het uit opeen computer.Let op:E-tickets zijn alleen geldig als je ze toont in de NS-app of uitgeprint hebt. Screenshots of pdf's getoond op een telefoon zijn geen geldig vervoerbewijs.
 • Je hebt bij het gebruik van e-tickets gewoon recht op Geld terug bij vertraging;
 • Voor het reizen met een e-ticket gelden de Voorwaarden reizen met een e-ticket.

Veelgestelde vragen over e-tickets

 • Ik heb verkeerde gegevens op mijn e-ticket ingevoerd, wat nu?

  Zolangje de bestelling nog niet hebt afgerond is het mogelijk deze gegevens nog aan te passen. Heb je debestelling al afgerond dan is het niet meer mogelijk deze gegevens aan te passen.

 • Wat kan ik gebruiken als geldig legitimatiebewijs?

  De volgende identiteits- en legitimatiebewijzen zijn geldig bij NS:

  • paspoort;
  • Nederlandse identiteitskaart;
  • ID-kaart of paspoort uit eenEER-land;
  • Nederlands vreemdelingendocument.

  De identificatieplicht geldt voor iedereen van 14 jaar en ouder.

 • Wat moet ik doen als ik geen e-mailbevestiging van mijn e-ticket heb gekregen?

  In het scherm Bestelbevestiging vanhet e-ticket vind je ook de link naarhet e-ticket. Via deze link download je directhet e-ticket en kun jedeze uitprinten. Daarna ontvang je nog een bevestiging over de mail, met daarin nogmaals een link naar het e-ticket. Deze mail is bedoeld voor je eigen administratie. Het kan zijn dat de e-mailbevestiging door jouw e-mailprogramma als SPAM of ongewenste mail gezien wordt. Ook kanhet opslaglimiet zijn bereikt. Controleer jouw instellingen.
  Heb jeeen zakelijk e-mailadres gebruikt, dan kan het zijn dat de firewall van jouw werkgever de e-mailbevestiging blokkeert. Neem contact op metde systeembeheerder of neem contact op met NS Klantenservice. Onze medewerkers versturen de mail dan naareen ander adres dat je aan ons doorgeeft.
  Wanneerhet mailprogramma geen problemen veroorzaakt, controleer dan bij jouw afschrijvingen of het bedrag wel is afgeboekt. Is dit niet het geval, dan is de bestelling niet gelukt. Is het bedrag afgeboekt, neemdan ook contact met ons op. Zorg dat je zoveel mogelijk gegevens overhet e-ticket en de betaling bij de hand hebt.

Online een treinkaartje kopen | Reisinformatie | NS (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated:

Views: 6179

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.